Всички марки
Швейцария

SWISS ENERGY е серия разтворими витамини специално разработени от FreiCare Swiss AG, Швейцария, При разработването на серията са използвани препоръки на водещи специалисти в областта на балансираното хранене.