За въпроси относно сервизното и гаранционно обслужване се обадете на телефон:
+359 888 797 829
На тази страница можете да намерите адреси на нашите представители.
СЕРВИЗЕН ЦЕНТР (в гр. -)
Адрес
Телефон
Погледни картата
РЕГИОНАЛНО ОТДЕЛЕНИЕ (в гр. -)
Адрес
Телефон
Погледни картата